Ние сме бъдещето

Диалог на поколенията. За едно ново разбиране на деменцията.

В рамките на втората фаза по проекта "Диалог на поколенията. За едно ново разбиране на деменцията" бе подготвена за печат и издадена книга, запознаваща младите хора с феномена "деменция" и начините да се справят с това предизвикателство в рамките на своите семейства, когато някой от близките им страда от болестта. 

Успоредно с това бе разработен и тренинг-кит от обучителни материали, запознаващи детайлно младите хора не само със заболяването, но така също и с ролята им като обгрижващи, начините по които се чувстват и как да се преборят с негативните емоции, свързани с промяната в поведението на близките им, а така също и къде и как да потърсят помощ и подкрепа. 

Експертите и доброволците на двете партниращи организации - АМИГО и Гражданско сдружение „Алцхаймер България", участваха активно във всички дейности и са готови за провеждането срещи-обучения в предвидените 6 училища от градовете Тетевен и Плевен. 

Предвижда се срещите са се проведат в интервала ноември-декември 2015г. 
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info