Ние сме бъдещето

Изграждане на Европейски информационен център в община Пордим

Целеви групи по проекта
1. Безработни младежи (18-29г.) с образование и мотивация за обучение,
2. Работещи младежи, неудовлетворени от работата си и търсещи по- добра професионална реализация, младежи работещи на непълно
работно време и временно (сезонно) заети млади хора.
Резултати:
1.Обучени 30 младежи за придобиване на умения за работа с компютър 
2. Преминали специализирано обучение по английски език, необходимо за успешна разработка на международни проекти - 30 младежи, 
3. Обучени за изработване и управление на проекти - 30 младежи; 
4. Издаден наръчник за разработка и управление на проекти - 500бр. 5.Създаден Европейски младежки център;
6. Консултирани в процеса на писане, управление и отчитане на проекти - общо над 100 души; 
7. Новонаети в резултат на активните мерки по проекта - 5 души
Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info